Trục nối dùng cho dòng AFN AFN-2105

スムースピン

Trục nối thích hợp cho những khách hàng muốn cố định
cánh tay trên kệ, di chuyển kính hiển vi xuống dưới.

Ngoài những lúc cần sử dụng, có thể gấp lại nhỏ gọn.

Có thể sử dụng cho AFN-405, AFN-405W,
AFN-405J3, AFN-405J3W,
AFN-K, AFN-W

Tham khảo thông số kỹ thuật tại đây.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Ngoài những lúc sử dụng, có thể gấp lại gọn gàng.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
AFN-2105

Đặc trưng sản phẩm

Ví dụ sử dụng

スムースピン
Trục nối có thể dùng cho tất cả các sản phẩm của dòng AFN.

スムースピン

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ