Bản lề gắn tường dùng cho dòng AFN AFN-2512

スムースアーム
Bản lề dùng để gắn trực tiếp cánh tay linh hoạt vào tường.
Nếu dùng với trục nối có thể tiết kiệm tối đa không gian sử dụng.

Có thể sử dụng cho AFN-405, AFN-405W,
AFN-405J3, AFN-405J3W,
AFN-K, AFN-W.

 

※Chuyên dùng cho dòng AFN

Tham khảo thông số kỹ thuật tại đây.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

<Cách lắp đặt>

Với tường gỗ , sử dụng những lỗ có đường kính φ6 của bản lề

để cố định sản phẩm vào tường bằng đinh vít.  

Với tường bê tông, tạo những lỗ có đường kính φ6 trên tường,

sau khi dùng búa đánh vào phần nhựa đính kèm

thì dùng đinh vít để cố định vào tường.

 

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
AFN-2512

Đặc trưng sản phẩm

Ví dụ sử dụng

スムースアーム
Dùng kết hợp với trục nối, giúp tiết kiệm không gian sử dụng!

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ