Giá đỡ điều chỉnh thô/tinh có gắn chỉ số GRS-1C125XB

インジケータ付粗微動スタンド

Gắn thêm thiết bị hiển thị chỉ số Digimatic ABS trên giá đỡ
tiêu chuẩn gắn núm điều chỉnh thô/tinh GRS-1.
Có thể đo lường đơn giản độ sâu, độ cao của mức chuyển động
khi lên xuống cần điều chỉnh.

※Khuyến khích sử dụng ống kính có độ phóng đại cao.

・Phạm vi đo lường:25.4mm

・Mức hiển thị nhỏ nhất:0.001mm
(có thể thay đổi mức 0.001 và 0.01mm)

・Độ chính xác:0.003mm

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
GRS-1C125XB

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ