Thước kính dùng để hiệu chỉnh GS-0.5

校正用ガラススケール

Dạng lưới
Mặt ngang:10mm 20 phần(nấc đơn vị 0.5mm)
Trục thẳng:10mm 20 phần(nấc đơn vị 0.5mm)
(dùng cho độ phóng đại từ trung đến cao)

 

Độ chính xác (GS-0.5):+/-0.0015mm(ứng với mỗi nấc)

 

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Hình ảnh bề ngoài

 

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
GS-0.5

Về sản phẩm

Hệ số giãn nở tuyến tính của thước kính dùng để hiệu chỉnh là 0.00000095/℃.

Hệ số giãn nở tuyến tính là gì ?

Tỷ lệ thay đổi về độ dài khi nhiệt độ tăng lên được gọi là hệ số giãn nở tuyến tính, tỷ lệ thay đổi về thể tích thì gọi là tỷ lệ giãn nở về thể tích.
Hệ số giãn nở tuyến tính là α, tỷ lệ giãn nở thể tích là β, thì ta có mối quan hệ β=3α.
⊿L=α・L・⊿T(⊿L:độ giãn、L:chiều dài、⊿T:mức tăng nhiệt độ)

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ