Vòng chỉnh LED LED-A2

LEDアングル

Có thể sử dụng với cả giá đỡ tiêu chuẩn và giá đỡ loại nhỏ.
※Là sản phẩm cần thiết khi dùng thấu kính hỗ trợ 0.5 lần cho dòng TG (TG-0.5).

188.5mm~221mm

 

 

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
LED-A2

Đặc trưng sản phẩm

Ví dụ lắp đặt

LEDアングル

Kích thước

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ