Đèn phát sáng bề mặt chuyên dùng cho giá đỡ loại nhỏ RD-95T

・Đèn phát sáng bề mặt.

・Vì có cùng độ lớn như bàn quan sát đường kính φ95mm,
nên có thể gắn vào giá đỡ loại nhỏ dùng cho microscope,
và kính hiển vi của chúng tôi. Ngoài ra, cũng có thể
tương thích với sản phẩm của các công ty khác có
cùng kích thước.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

 

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
RD-95T

Đặc trưng sản phẩm

[Ví dụ lắp đặt 1(trường hợp với giá đỡ loại nhỏ)]

Ví dụ sử dụng khi lắp vào giá đỡ loại nhỏ.
Có thể dùng thay thế cho
bàn đặt mẫu có đường kính φ95mm.

[Ví dụ lắp đặt 2(trường hợp với bàn xoay XY)]

Gắn vào bàn xoay XY
TK180-K.
Có thể dùng thay thế cho
bàn đặt mẫu có đường kính φ95mm.

[Ví dụ lắp đặt 3(trường hợp với loại giá đỡ khác)]

Ở mặt sau của đèn chiếu có dây dẫn,
vì vậy khi sử dụng với giá đỡ tiêu chuẩn
cần phải có một chút thay đổi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết.

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ