Bàn XY TK100 (bàn đen) 
TK100
Bàn XY TK100-N (bàn bằng kính)
TK100-N
Bàn xoay XY TK180-K
TK180-K
Bàn XY gắn vào Microscope TT100
TT100
Vòng chuyển đổi gắn vào kính lọc bảo vệ dùng cho dòng AFN-405(W) MC-500
MC-500
Bàn XY gắn vào Microscope kỹ thuật số TD100
TD100
Thấu kính hỗ trợ 0.5 lần dùng cho GR1040-65S GR1040-65S-0.5
GR1040-65S-0.5
Thấu kính hỗ trợ 1.5 lần dùng cho GR1040-65S GR1040-65S-1.5
GR1040-65S-1.5
Thấu kính hỗ trợ 2.0 lần dùng cho GR1040-65S GR1040-65S-2.0
GR1040-65S-2.0
Thấu kính hỗ trợ 0.5x dùng cho dòng YM0745
YM0745-0.5
Thấu kính hỗ trợ 1.5x dùng cho dòng YM0745
YM0745-1.5
Thấu kính hỗ trợ 2.0x dùng cho dòng YM0745
YM0745-2.0
Cánh tay linh hoạt (loại di động) AFN-W
AFN-W
Trục nối dùng cho dòng AFN AFN-2105
AFN-2105
Bản lề gắn tường dùng cho dòng AFN AFN-2512
AFN-2512
Phần mềm phân tích, xử lý hình ảnh nâng cao WinROOF 2015 LITE
WinROOF 2015 Lite
Phần mềm đo lường Quick Grain G5502
Quick Grain G5502