Ống kính tiêu cự cố định tương ứng 3 Megapixel SM08516-MP3
SM08516-MP3
Ống kính tiêu cự cố định tương ứng 3 Megapixel SM1216-MP3
SM1216-MP3
Ống kính tiêu cự cố định tương ứng 3 Megapixel SM1616-MP3
SM1616-MP3
Ống kính tiêu cự cố định tương ứng 3 Megapixel SM2516-MP3
SM2516-MP3
Ống kính tiêu cự cố định tương ứng 3 Megapixel SM3516-MP3
SM3516-MP3
Ống kính tiêu cự cố định tương ứng 3 Megapixel SM5016-MP3
SM5016-MP3
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định M0814-MP2
M0814-MP2
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định M1214-MP2
M1214-MP2
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định M1614-MP2
M1614-MP2
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định M2514-MP2
M2514-MP2
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định M3514-MP
M3514-MP
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định M5018-MP2
M5018-MP2
固定焦点レンズ
Ống kính tiêu cự cố định H0514-MP2 (loại bầu dục thấp)
H0514-MP2
ズームレンズ
Ống kính có thể thay đổi độ phóng đại SDS-M
SDS-M
ズームレンズ
Ống kính độ phóng đại thay đổi dùng đèn đồng trục SDS-Z
SDS-Z
高倍率ズームレンズ
Ống kính thay đổi độ phóng đại, độ phân giải cao SDS-FZ
SDS-FZ
ズームレンズ
Ống kính độ phóng đại thay đổi với độ phóng đại thấp SDS-LRS
SDS-LRS