XYテーブルTK100 (点板:黒色) 
Bàn XY TK100 (bàn đen) 
TK100
XYテーブル TK100-N (点板:ガラス)
Bàn XY TK100-N (bàn bằng kính)
TK100-N
回転式簡易XYテーブル TK180-K
Bàn xoay XY TK180-K
TK180-K
マイクロメータ付きXYテーブル TT100
Bàn XY gắn vào Microscope TT100
TT100
保護フィルター
Vòng chuyển đổi gắn vào kính lọc bảo vệ dùng cho dòng AFN-405(W) MC-500
MC-500
デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100
Bàn XY gắn vào Microscope kỹ thuật số TD100
TD100
0.5倍補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 0.5 lần dùng cho GR1040-65S GR1040-65S-0.5
GR1040-65S-0.5
0.5倍補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 1.5 lần dùng cho GR1040-65S GR1040-65S-1.5
GR1040-65S-1.5
0.5倍補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 2.0 lần dùng cho GR1040-65S GR1040-65S-2.0
GR1040-65S-2.0
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 0.5x dùng cho dòng YM0745
YM0745-0.5
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 1.5x dùng cho dòng YM0745
YM0745-1.5
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 2.0x dùng cho dòng YM0745
YM0745-2.0
スムースアーム (粗動アングルタイプ) AFN-W
Cánh tay linh hoạt (loại di động) AFN-W
AFN-W
スムースピン
Trục nối dùng cho dòng AFN AFN-2105
AFN-2105
スムースアーム
Bản lề gắn tường dùng cho dòng AFN AFN-2512
AFN-2512
高機能画像処理・画像解析ソフトウェア WinROOF 2018LITE
Phần mềm phân tích, xử lý hình ảnh nâng cao WinROOF 2015 LITE
WinROOF 2015 Lite
黒鉛球状化率計測ソフト Quick Grain G5502
Phần mềm đo lường Quick Grain G5502
Quick Grain G5502