Thấu kính hỗ trợ 1.5x dùng cho dòng YM0745

補助レンズ
Độ phóng đại từ 10.5x đến 67.5x.
Khoảng cách thao tác là 45mm.
Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
YM0745-1.5

Đặc trưng sản phẩm

Thấu kính hỗ trợ vật kính

2.0倍補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ gắn vào phía trước vật kính.
2.0倍補助レンズ
Trong trường hợp đã gắn thấu kính hỗ trợ, thì gắn đèn chiếu dạng vòng vào thấu kính hỗ trợ.

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ