Kết nối ống kính của kính hiển vi vào camera DSLR

Không có cách nào để gắn vật kính hiển vi trực tiếp vào máy ảnh phản xạ ống kính đơn.
Ngoài ra, ngay cả khi bạn có thể kết nối thì chỉ điều đó thôi cũng không giúp bạn tập trung được.

 

Có thể chụp ảnh macro bằng cách sử dụng vật kính hiển vi và tạo ra một hệ thống giống như hệ thống bên dưới. 

 

 

Nó bao gồm ba phần: ống kính kết nối máy ảnh, ống và ống kính vật kính của kính hiển vi.

 

 

Tuy nhiên, do độ phóng đại tăng lên rất nhiều nên việc chụp ảnh cầm tay gần như là không thể. Trên thực tế, camera sẽ được gắn vào một giá đỡ như hình dưới đây.

 

Kết nối vòng cố định và gắn nó vào giá đỡ để có thể điều chỉnh tốt.