Kính hiển vi kỹ thuật số

Kính hiển vi USB / Kính hiển vi kỹ thuật số

Kính hiển vi USB3.0 TG500CS | Kính hiển vi kỹ thuật số
TG500CS

Kính hiển vi Full HD / Kính hiển vi kỹ thuật số

Kính hiển vi Full HD tính năng cao TG200XM
TG200XM
XYテーブルTK100 (点板:黒色) 

Sản phẩm tùy chọn cho Microscope

Bàn XY TK100 (bàn đen) 
TK100

Kính hiển vi soi nổi

Camera công nghiệp

Ống kính

Sản phẩm quang học khác