XYテーブルTK100 (点板:黒色) 
Bàn XY TK100 (bàn đen) 
TK100
XYテーブル TK100-N (点板:ガラス)
Bàn XY TK100-N (bàn bằng kính)
TK100-N
回転式簡易XYテーブル TK180-K
Bàn xoay XY TK180-K
TK180-K
マイクロメータ付きXYテーブル TT100
Bàn XY gắn vào Microscope TT100
TT100
デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100
Bàn XY gắn vào Microscope kỹ thuật số TD100
TD100
粗微動アングル付 標準スタンド GRS-1
Giá đỡ tiêu chuẩn gắn núm điều chỉnh thô/tinh GRS-1
GRS-1
小型スタンド  GR-STD5
Giá đỡ loại nhỏ  GR-STD5
GR-STD5
透過照明付小型スタンド (面発光LED)  GR-STD5RDT
Giá đỡ loại nhỏ gắn đèn LED phát sáng bề mặt GR-STD5RDT
GR-STD5RDT
3Dアーム付き エッジ固定スタンド GR-STD10
Gía đỡ cố định mép cạnh gắn cánh tay 3D GR-STD10
GR-STD10
標準スタンド  GR-STD4
Giá đỡ tiêu chuẩn  GR-STD4
GR-STD4
インジケータ付粗微動スタンド
Giá đỡ điều chỉnh thô/tinh có gắn chỉ số GRS-1C125XB
GRS-1C125XB
マイクロスコープ用3Dアーム
Cánh tay 3D dùng cho Microscope TG-3D2
TG-3D2
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 0.5 lần chuyên dùng cho dòng TG TG-0.5
TG-0.5
LEDアングル
Vòng chỉnh LED LED-A2
LED-A2
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 0.75 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-0.75
Z-0.75
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 1.5 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-1.5
Z-1.5
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 2.0 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-2.0
Z-2.0
12.0インチ液晶モニタ GR-12TV
Màn hình tinh thể lỏng 12.0inch GR-12TV
GR-12TV
12.0インチ液晶モニタ (スムースアーム付)   AFN-12TV
Màn hình tinh thể lỏng 12.0inch (gắn cánh tay linh hoạt)   AFN-12TV
AFN-12TV
ハイビジョンマイクロスコープ用11.6インチ液晶モニタセット
Trọn bộ màn hình tinh thể 11.6 inch dùng cho Microscope HD D-116FHA
D-116FHA
11.6インチ小型フルハイビジョンモニタ
Màn hình full HD loại nhỏ 11.6inch D-116FH
D-116FH
ビデオマイクロスコープ用8.0インチ液晶モニタセット
Trọn bộ màn hình tinh thể lỏng 8.0inch dùng cho Microscope video GR-085TVA
GR-085TVA
8.0インチ液晶モニタ GR-085TV
Màn hình tinh thể lỏng 8.0inch GR-085TV
GR-085TV
校正用ガラススケール
Thước kính dùng để hiệu chỉnh GS-0.5
GS-0.5
校正用ガラススケール
Thước kính dùng để hiệu chỉnh GS-0.2
GS-0.2
高機能画像計測ソフト MeasurePRO
Phần mềm đo lường nâng cao MeasurePRO
MeasurePRO
多機能画像計測ソフト MeasurePRO-Ex
Phần mềm đo lường đa tính năng MeasurePRO-Ex
MeasurePRO-EX
高機能画像処理・画像解析ソフトウェア WinROOF 2018LITE
Phần mềm phân tích, xử lý hình ảnh nâng cao WinROOF 2015 LITE
WinROOF 2015 Lite
黒鉛球状化率計測ソフト Quick Grain G5502
Phần mềm đo lường Quick Grain G5502
Quick Grain G5502
USBメモリ対応分割機能付 ビデオレコーダー GRAV-1
Máy ghi video tương thích với USB GRAV-1
GRAV-1
ビデオレコーダー用 フットスイッチ GFS-1
Chân chuyển đổi dùng cho đầu ghi video GFS-1
GFS-1