CÁP KIỂM TRA KHUÔN ĐÚC IT54FC-1M
IT54FC-1M
XYテーブルTK100 (点板:黒色) 
Bàn XY TK100 (bàn đen) 
TK100
回転式簡易XYテーブル TK180-K
Bàn xoay XY TK180-K
TK180-K
マイクロメータ付きXYテーブル TT100
Bàn XY gắn vào Microscope TT100
TT100
デジタルマイクロメータ付きXYテーブル TD100
Bàn XY gắn vào Microscope kỹ thuật số TD100
TD100
マイクロスコープ用3Dアーム
Cánh tay 3D dùng cho Microscope TG-3D2
TG-3D2
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 0.5 lần chuyên dùng cho dòng TG TG-0.5
TG-0.5
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 0.75 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-0.75
Z-0.75
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 1.5 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-1.5
Z-1.5
補助レンズ
Thấu kính hỗ trợ 2.0 lần chuyên dùng cho dòng FZ Z-2.0
Z-2.0
Đầu ghi HDMI HR-MINI
HR-MINI
Màn hình 11,6 inch FullHD LCD-11600FHD3 (Century sản xuất)
LCD-11600FHD3
Thước hiệu chuẩn GS-4SQ
GS-4SQ
Phần mềm đo lường xử lý hình ảnh nâng cao MFShip
MFShip
高機能画像計測ソフト MeasurePRO
Phần mềm đo lường nâng cao MeasurePRO
MeasurePRO
多機能画像計測ソフト MeasurePRO-Ex
Phần mềm đo lường đa tính năng MeasurePRO-Ex
MeasurePRO-EX
高機能画像処理・画像解析ソフトウェア WinROOF 2018LITE
Phần mềm phân tích hình ảnh và xử lý hình ảnh nâng cao WinROOF 2021 Lite
WinROOF 2021 Lite
Phần mềm kiểm tra ảnh visual inspection REAL Effect
REAL Effect