Thấu kính hỗ trợ 0.5 lần chuyên dùng cho dòng TG TG-0.5

補助レンズ

Khi sử dụng sản phẩm này cùng với Microscope, có thể làm giảm độ phóng đại đi một nửa và nâng khoảng cách thao tác lên 2 lần. (Khi sử dụng thấu kính hỗ trợ 0.5 lần thì cần thiết phải dùng kèm với vòng điều chỉnh LED (LED-A))

 

 

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006
Thông số kỹ  thuật khi lắp vào TG300PC3
Khoảng cách thao tác Phạm vi tầm nhìn
160mm 47.0mmx35.2mm(10x)
6.0mmx4.5mm(60x)

 

Thông số kỹ  thuật khi lắp vào TG500PC2
Khoảng cách thao tác Phạm vi tầm nhìn
150mm 32mmx24mm(13x)
5.0mmx4.0mm(65x)

 

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
TG-0.5
Vòng chỉnh LED
LED-A2
led-a2_main
Tổng chiều dài :188.5mm~221mm
Có thể sử dụng với cả giá đỡ tiêu chuẩn và giá đỡ loại nhỏ
※Là sản phẩm cần thiết khi dùng với thấu kính hỗ trợ 0.5 lần(TG-0.5)

 

  led-a2_main
Ví dụ lắp đặt

 

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ