TÍNH CHỊU NHIỆT CỦA CAMERA USB
CÁCH CHUYỂN ĐỔI TỪ FILE BMP THÀNH FILE JPEG
NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG NHIỀU CAMERA ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VỚI PHẦN MỀM KIỂM TRA NGOẠI QUAN.
NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG NHIỀU CAMERA TRÊN 1 MÁY TÍ
CÁCH LƯU HÌNH ẢNH BẰNG THIẾT BỊ KÍCH HOẠT NGOÀI
CÁCH LƯU HÌNH ẢNH BẰNG THIẾT BỊ KÍCH HOẠT NGOÀI
CÁCH XỬ LÝ 「HÌNH ẢNH BỊ ĐỨNG」、「TỐC ĐỘ GIẢM」 2
CÁCH XỬ LÝ 「HÌNH ẢNH BỊ ĐỨNG」、「TỐC ĐỘ GIẢM」 1
CÁCH XỬ LÝ LỖI PHẦN MỀM
ĐỐI ỨNG VỚI TRƯỜNG HỢP CAMERA USB THƯỜNG BỊ ĐỨNG HÌNH
CÁCH LƯU ẢNH TĨNH CÓ ĐỂ NGÀY, GIỜ
NHỮNG LƯU Ý KHI KẾT NỐI CAMERA USB VÀ MÁY TÍNH BẢNG
API, SDK LÀ GÌ?
KHÁC BIỆT GIỮA 32bit VÀ 64bit LÀ GÌ?
SỰ KHÁC NHAU GIỮA USB1.1, 2.0,3.0 LÀ GÌ?
VIDEO TIME LAPSE LÀ GÌ?
CÂN BẰNG TRẮNG (TRƯỜNG HỢP USB CAMERA)
SỬ DỤNG CAMERA USB CHIẾU TRÊN MÀN HÌNH RỘNG TỶ LỆ 16:9, 16:10. TỶ LỆ NGANG DỌC CỦA HÌNH ẢNH LÚC ĐÓ CÓ PHÙ HỢP KHÔNG?
CÁCH CHỤP ẢNH BẰNG TÍN HIỆU NGOÀI (TÍN HIỆU TRIGGER)
CÁCH KẾT NỐI 2 CAMERA USB HIỂN THỊ TRÊN 1 MÀN HÌNH (CAMERA USB HIỂN THỊ 2 MÀN HÌNH)
CÓ PHẦ N MỀM NÀO CÓ THỂ VỪA HIỂN THỊ VỪA SO SÁNH 2 HÌNH ẢNH, HÌNH REAL TIME VÀ HÌNH ẢNH CHỤP LẠI HAY KHÔNG?
CÓ PHẦN MỀM NÀO HIỂN THỊ CÙNG LÚC TRÊN MÁY TÍNH HÌNH ẢNH REAL TIME ĐƯỢC CHIẾU BỞI CAMERA 2 KHÔNG?
CÓ THỂ DÙNG MeasurePRO, MeasurePRO-Ex ĐỂ ĐO HÌNH ẢNH TĨNH (JPG、BMP) ĐƯỢC CHỤP BỞI MICROSCOPE USB CỦA CÔNG TY KHÁC HAY KHÔNG?
MUỐN TỔNG HỢP TIÊU ĐIỂM THÌ LÀM THẾ NÀO?
CÁCH ĐƯA BIỂU TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI VÀO TRONG MeasurePro
CÓ THỂ ĐO BÁN KÍNH BẰNG MeasurePRO HAY KHÔNG?
CÁC MỤC XÁC NHẬN KHI CHẤT LƯỢNG ẢNH BỊ HẠT (VỀ ỐNG KÍNH・ĐÈN)
CÓ CÁC LOẠI CAMERA USB 2MP, 3MP, 5MP THÌ SỰ KHÁC BIỆT THEO ĐỘ PHÂN GIẢI LÀ GÌ? ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM LÀ GÌ?
FRAME RATE CỦA MICROSCOPE USB3.0 (※CAMERA USB3.0 VỎ MÀU ĐỎ DÙNG CHO MICROSCOPE)
MUỐN SỬ DỤNG USB CAMERA VỚI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CỦA CÔNG TY KHÁC(※CAMERA USB VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
MUỐN CHỤP TỰ ĐỘNG THEO MỖI 1 GIÂY (※CAMERA USB VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CHỤP ẢNH LIÊN TỤC BẰNG USB CAMERA (INTERVAL SHOTS) (※CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CÁCH LƯU VIDEO BẰNG USB CAMERA (※CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CÁC MỤC CẦN XÁC NHẬN CỦA PHẦN MỀM KHI CHẤT LƯỢNG ẢNH BỊ HẠT ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH FLICKER? ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
MUỐN HIỂN THỊ ĐƯỜNG CROSSLINE BẰNG USB CAMERA ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CÁCH TĂNG FRAME RATE ( CAMERA USB2.0 ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
SỰ KHÁC NHAU GIỮA ROLLING SHUTTER VÀ GLOBAL SHUTTER
USB3 VISION LÀ GÌ
WINDOWS EMBEDDED VÀ CAMERA USB