CÁCH ĐƯA BIỂU TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI VÀO TRONG MeasurePro

Tùy theo thiết lập của máy tính mà các nút chuyển đổi sẽ được để phía dưới của hình ảnh.

MeasurePRO
   

Phương pháp đối ứng
Hãy thay đổi tỷ lệ phóng đại bằng điều chỉnh màn hình máy tính. (không phải là độ phân giải)

   

Trường hợp là XP

 
XPの場合

Property

Cài đặt chi tiết
<Hình ảnh cài đặt chi tiết>

詳細設定

   
XPの場合

Nếu để kích thước lớn thì nút chuyển đổi sẽ được để phía dưới hình ảnh.
Trường hợp XP thì hãy cài đặt ở 「96DPI」 (kích thước thông thường)

   

Trường hợp là Win7

 
win7

Nếu là Win7 thì màn hình sẽ hiển thị như sau

Hãy chọn “Small” (mặc định)

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ