MUỐN TỔNG HỢP TIÊU ĐIỂM THÌ LÀM THẾ NÀO?

Nếu dùng phần mềm thì có thể tổng hợp tiêu điểm.
Có 2 phương pháp để tổng hợp tiêu điểm.

1.Là phần mềm lưu giữ nhiều hình ảnh cần thiết cùng một lúc bằng Viewersoftware, sau đó tổng hợp tiêu điểm những hình ảnh này lại.

 

(1) Tích hợp phần mềm Viewer · · · MeasurePRO – Ex

※Ưu điểm
Có thể vừa xem màn hình trực tiếp vừa lưu hình ảnh, trong phần mềm có chế độ tổng hợp tiêu cự những hình ảnh này.
※Khuyết điểm
Vì là phần mềm Viewer có thể đo lường nên giá thành hơi cao.

<Ví dụ hình ảnh tổng hợp tiêu điểm bằng MeasurePRO-Ex>

合成前 合成後
<trước khi tổng hợp tiêu điểm>
<sau khi tổng hợp tiêu điểm>

 (2)Lưu hình ảnh bằng phần mềm Viewer, dùng những hình ảnh này và tổng hợp ・・・ Helicon Focus (có bản dùng thử miễn phí), Combine ZP(phần mềm miễn phí)
※Ưu điểm
・ Có thể tổng hợp với giá thấp.
・ Có thể lấy nét ở nơi mong muốn.
※Khuyết điểm
・Dùng Viewersoftware lưu giữ hình ảnh, mất nhiều thời gian để tổng hợp tiêu điểm bằng mỗi loại phần mềm.

<Ví dụ hình ảnh tổng hợp tiêu điểm bằng Helicon Focus>
Trước khi tổng hợp (chụp bằng Measure – Viewersoftware)

Tấm thứ 1

焦点合成01

Tấm thứ 2

焦点合成02

Tấm thứ 3
焦点合成03
Tấm thứ 4
焦点合成04

Tấm hình trên đã tổng hợp tiêu điểm bằng Helicon Focus

焦点合成 ヘリコンフォーカス

Ngoài ra nếu có Photoshop từ CS4 trở nên của Adobe thì trong Photoshop có chức năng tự động tổng hợp tiêu điểm nhiều hình ảnh tĩnh. Nếu mua mới thì sẽ đắt tiền nhưng nếu có sẵn sẽ là phần mềm tiện ích.

<Ví dụ hình ảnh tổng hợp tiêu điểm bằng Photoshop CS4>
Ở trên là 4 tấm ảnh chụp bằng Measure và đã tổng hợp tiêu điểm bằng Photoshop CS4.
焦点合成写真 フォトショップ

※Cách tổng hợp tiêu điểm bằng Photoshop CS4

1.Tập hợp tất cả hình ảnh muốn tổng hợp theo layer.
photoshop

2. Chọn Edit→ tự động tổng hợp layer

photoshop 

Về chi tiết của phần mềm, nếu bạn có điểm chưa rõ thì hãy liên hệ đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ