CÓ THỂ DÙNG MeasurePRO, MeasurePRO-Ex ĐỂ ĐO HÌNH ẢNH TĨNH (JPG、BMP) ĐƯỢC CHỤP BỞI MICROSCOPE USB CỦA CÔNG TY KHÁC HAY KHÔNG?

Có khả năng nhưng cũng cần điều kiện.
Với hình ảnh tĩnh được chụp bởi Microscope USB của công ty khác thì điều kiện là chiếu vật có tiêu chuẩn khoảng cách. Chiếu vật có tiêu chuẩn khoảng cách thì có thể dựa vào đó hiệu chuẩn và đo lường. Ngược lại thì trường hợp không chiếu vật có tiêu chuẩn khoảng cách thì khó hiệu chuẩn và đo lường cũng khó hơn.
Phần mềm của công ty chúng tôi có thể đọc và lưu giữ liệu hình ảnh tĩnh theo dạng JPG、BMP nên chỉ cần đúng theo điều kiện trên là có thể đo lường.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ