CÓ PHẦN MỀM NÀO HIỂN THỊ CÙNG LÚC TRÊN MÁY TÍNH HÌNH ẢNH REAL TIME ĐƯỢC CHIẾU BỞI CAMERA 2 KHÔNG?

Phần mềm có thể hiển thị đồng thời hình ảnh real time của nhiều camera hoạt động cùng lúc thì có EI300, EI310, là phần mềm kiểm tra ngoại quan tự động, đo lường kích thước ・ góc độ.

EI310

Phần mềm kiểm tra ngoại quan tự động, đo lường kích thước ・ góc độ
EI300、EI310

Có thể dùng từ1đến 5 USB Camera.

※Để khởi động nhiều camera thìcần phần mềm riêng.

Bạn cũng có thể download bản dùng thử miễn phí của EI300、EI310. Về chi tiết phần mềm tùy chọn xin hãy liên hệ đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ