CÓ PHẦ N MỀM NÀO CÓ THỂ VỪA HIỂN THỊ VỪA SO SÁNH 2 HÌNH ẢNH, HÌNH REAL TIME VÀ HÌNH ẢNH CHỤP LẠI HAY KHÔNG?

Để so sánh hình ảnh đang chiếu Real time và hình ảnh được chụp lại Master thì có thể dùng phần mềm tiêu chuẩn Viewer software (Measure) trong bộ Microscope USB của chúng tôi hoặc phần mềm MeasurePRO tùy chọn đều được.

2画面比較 

Trong trường hợp này hiển thị 2 màn hình thì để so sánh một cái là màn hình Master( hình ảnh lưu giữ) và hình ảnh Real time đang được chiếu lên.

Trường hợp so sánh cả 2 màn hình Real time thì có thể dùng EI300, EI310 phần mềm kiểm tra ngoại quan tự động, đo lường kích thước ・góc độ.  Có thể kết nối nhiều máy và so sánh hình ảnh Real time (để khởi động nhiều camera thì cần phần mềm riêng biệt)

Mọi chi tiết xin hãy liên hệ đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.