CÁCH KẾT NỐI 2 CAMERA USB HIỂN THỊ TRÊN 1 MÀN HÌNH (CAMERA USB HIỂN THỊ 2 MÀN HÌNH)

Có 2 cách để hiển thị 2 hình ảnh bằng Camera USB ( hoặc hiển thị 4 màn hình).

(1) Đơn giản thì sử dụng đồng thời phần mềm Viewer có thể khởi động cùng lúc.
(2) Dùng phần mềm chuyên dùng hiển thị nhiều màn hình.

1. Khởi động cùng lúc phần mềm Viewer.
Dùng phần mềm miễn phí cũng có khi hoạt động được.
Tuy nhiên, cùng camera nhưng cũng có khi không được, mất tính ổn định.
Nên nhất định hãy test thử trước khi sử dụng.
(tùy theo phần mềm mà có khi không cho phép việc khởi động đồng loạt)

Dưới đây là loại đã được thử nghiệm đơn giản tại công ty chúng tôi. (không phải là loại đảm bảo hoạt động)
Kết nối 2 camera của công ty chúng tôi, dùng phần mềm Amcap khởi động đồng loạt, thử hiển thị 2 màn hình

 

Amcap   Amcap

Khi hiển thị 2 màn hình thì chỉ có thể thao tác màn hình hoạt động (màn hình trên bên trái), nên khi thao tác menu thì cần chuyển đổi màn hình. .

2. Dùng phần mềm hiển thị nhiều màn hình chuyên dùng.
Vì là phần mềm dùng để hiển thị nhiều màn hình nên có tính ổn định.
Ngoài ra, chỉ có 1 menu nên thao tác như lưu giữ sẽ trở nên đơn giản.
Dưới đây là phần mềm hiển thị nhiều màn hình được làm tại công ty chúng tôi. 

多画面表示トリガー保存ソフトウェア TriggerQ
Ví dụ sử dụng đồng thời camera màu 3MP và camera đơn sắc 1.3MP
  Phần mềm hiển thị 4 màn hình lưu bằng trigger

Đặc trưng của TriggerQ

1. Có thể điều khiển 2 camera (TriggerW), quan sát 2 màn hình, lưu giữ hình ảnh.
Không chỉ kết hợp camera tương tự mà camera khác độ phân giải hoặc camera màu/ camera đơn sắc thì cũng có thể kết hợp cùn.

2.Đương nhiên là dùng 1 camera thì cũng OK !