QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Trường hợp đặt hàng ngay. Trường hợp muốn xác nhận báo giá và phương thức thanh toán trước khi đặt hàng.
1.Đặt hàng
Nhận đặt hàng qua FAX、email.
Hãy điền thông tin bên dưới
・Tên sản phẩm
・Số lượng
・Địa chỉ(địa chỉ giao hàng)
・Thông tin khách hàng(tên công ty、bộ phận、người phụ trách)
・Số điện thoại
Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc lại về thông tin giao hàng và thanh toán.
Liên hệ về cách thức thanh toán và chuyển tiền.

Hóa đơn và phiếu giao hàng, chúng tôi sẽ gửi kèm sản phẩm.

2.Gửi sản phẩm
Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách những sản phẩm đã được đặt hàng.

1.Liên hệ
Hãy liên hệ qua FAX, điện thoại, email, những mẫu sản phẩm mà quý khách quan tâm.
Hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin về:
・Tên sản phẩm
・Số lượng
・Địa chỉ
・Thông tin khách hàng(tên công ty、bộ phận、người phụ trách)
・Số điện thoại

2.Hồi đáp
Chúng tôi sẽ gửi cho quý khách thông tin về báo giá và phương thức thanh toán.
Sau khi nhận được thông tin đặt hàng,
chúng tôi sẽ gửi thông tin phản hồi trong vòng 24h qua FAX hoặc email.

3.Đặt hàng
Chúng tôi nhận đặt hàng qua FAX、email.
Hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin về:
・Tên sản phẩm
・Số lượng
・Địa chỉ(địa chỉ giao hàng)
・Thông tin khách hàng(tên công ty、bộ phận、người phụ trách)
・Số điện thoại
Mọi thắc mắc về phương thức thanh toán và chuyển tiền, hãy liên hệ với chúng tôi
Chúng tôi sẽ gửi kèm hóa đơn và phiếu giao hàng, nếu quý khách không có yêu cầu gì đặc biệt.

4.Việc gửi sản phẩm
Chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng những sản phẩm theo như đơn đặt hàng.

 

Thông tin liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có yêu cầu về báo giá, yêu cầu mua hàng hoặc bất cứ thắc mắc nào.
Mẫu thông tin liên hệ ・・・・・ Mở mẫu thông tin liên hệ
Số điện thoại ・・・・・ 028-3911-2006
FAX  ・・・・・ 028-3911-2007
Địa chỉ email・・・・・E-mail:info@shodensha.com.vn