NHỮNG LƯU Ý KHI THAY ỐNG KÍNH
CÁCH GẮN ỐNG KÍNH CỦA CAMERA PHẢN XẠ ỐNG KÍNH ĐƠN VÀO CAMERA C MOUNT
MUỐN ĐO KÍCH THƯỚC ĐỘ CHÍNH XÁC CAO THÌ CÓ CÁCH NÀO KHÔNG?
ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA ỐNG KÍNH
NA(KHẨU ĐỘ SỐ) LÀ GÌ
GIÁ TRỊ F CỦA ỐNG KÍNH (ĐỘ SÁNG) LÀ GÌ
GIÁ TRỊ f CỦA ỐNG KÍNH (TIÊU CỰ) LÀ GÌ
BACK FOCUS LÀ GÌ?
MUỐN GIẢM SỰ BIẾN DẠNG CỦA HÌNH ẢNH THÌ LÀM THẾ NÀO?
VÙNG BỊ CONG THEO THỊ SAI CỦA ỐNG KÍNH TELECENTRIC
DISTORTION (MÉO HÌNH) LÀ GÌ
QUANG SAI LÀ GÌ
GÓC ẢNH LÀ GÌ?
Nếu hy sinh độ phóng đại được thì dùng thấu kính hỗ trợ 0.5 là có thể tăng khoảng cách W.D.
W.D.(KHOẢNG CÁCH LÀM VIỆC・KHOẢNG CÁCH THAO TÁC) LÀ KHOẢNG CÁCH NÀO?
ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH CỦA ỐNG KÍNH ĐỘ PHÓNG ĐẠI CAO
ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH CỦA ỐNG KÍNH ĐỘ PHÓNG ĐẠI TRUNG(SDS-M)
ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH CỦA ỐNG KÍNH ĐỘ PHÓNG ĐẠI THẤP
ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH/ VÙNG LẤY NÉT LÀ GÌ
MUỐN QUAN SÁT PHẠM VI RỘNG TỪ 1X~1000X
CÁCH GIẢM ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA ỐNG KÍNH ZOOM ĐỘ PHÓNG ĐAI CAO (DÒNG FZ)
THẤU KÍNH HỖ TRỢ (THẤU KÍNH REAR CONVERTER) LÀ GÌ?
THẤU KÍNH HỖ TRỢ (THẤU KÍNH FRONT CONVERTER)LÀ GÌ?
CÁCH CHỌN ỐNG KÍNH CCTV
ỐNG KÍNH MACRO ・ ỐNG KÍNH ZOOM MACRO
ỐNG KÍNH ZOOM LÀ GÌ?