ĐỘ SÂU TRƯỜNG ẢNH CỦA ỐNG KÍNH ĐỘ PHÓNG ĐẠI TRUNG(SDS-M)

Thử đo độ sâu trường ảnh của ống kính độ phóng đại trung (SDS-M)của chúng tôi.

<1> 
Ống kính sử dụng 
medium magnification lens
(SDS-M)

Độ phóng đại
20 lần

Đối tượng
0.5mm pitch
glass scale
GS-0.5

Nếu ước chừng lấy nét trong phạm vi hiển thị trong khung màu đỏ・・・ 0.5x7x0.71=2.5mm

 

<2> 
Ống kính sử dụng
medium magnification lens
(SDS-M)

Độ phóng đại
60 lần

Đối tượng 
0.2mm pitch
glass scale
GS-0.2

Nếu ước chừng lấy nét trong phạm vi hiển thị trong khung màu đỏ・・・ 0.2x3x0.71=0.42mm

<3> 
Ống kính sử dụng
medium magnification lens
(SDS-M)

Độ phóng đại
120 lần

Đối tượng 
0.2mm pitch
glass scale
GS-0.2

Nếu ước chừng lấy nét trong phạm vi hiển thị trong khung màu đỏ・・・ 0.2x2x0.71=0.3mm