Giới thiệu về phép đo khoảng cách cánh tay dendrite (đo DAS)
PHƯƠNG PHÁP DÙNG CAMERA VIDEO ĐƯỢC TREO LÊN
CAMERA THÍCH HỢP NHẤT CHO BORESCOPE
NỐI DÀI CÁP VIDEO
CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI LƯU TRỮ TÍN HIỆU VIDEO
CÁCH CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VIDEO SANG USB
VỀ CHIA TÍN HIỆU VIDEO
CÓ PHẦN MỀM NÀO CÓ THỂ CHIẾU LẠI CHIẾU LẠI・CHIẾU NHANH・TUA LẠI・CHIẾU TỪNG KHUNG HÌNH・ CHIẾU CHẬM FILE AVI ĐÃ ĐƯỢC LƯU VÀO ĐẦU ĐỌC THẺ SD DÙNG MICROSCOPE VIDEO HAY KHÔNG?
SỐ KHUNG HÌNH LƯU TRỮ CỦA ĐẦU GHI VIDEO GRAV-1
MUỐN GHI HÌNH 24 GIỜ THÌ LÀM THẾ NÀO?
MUỐN CHỤP ẢNH BẰNG MIRCOSCOPE VIDEO
MUỐN QUAY VIDEO BẰNG MICROSCOPE VIDEO THÌ LÀM CÁCH NÀO THÌ ĐƯỢC?
MUỐN TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI LÊN (TRƯỜNG HỢP CỦA MICROSCOPE VIDEO)
ƯU ĐIỂM ・ KHUYẾT ĐIỂM CỦA MICROSCOPE VIDEO LÀ GÌ?
ĐẦU NỐI TÍN HIỆU VIDEO