SỐ KHUNG HÌNH LƯU TRỮ CỦA ĐẦU GHI VIDEO GRAV-1

Đầu ghi Video GRAV-1 của chúng tôi lưu hình ảnh vào bộ nhớ USB.

Bộ nhớ USB tương thích đến 32GB với định dạng FAT32.
Có thể lưu dạng jpeg hay bitmapđều được. Nếu jpeg dạng nén
thì dung lượng file khoảng 100KB/tấm.

Dựa theo tính toán thì có thể lưu được 320.000 tấm.

Tuy nhiên, FAT32 có giới hạn về số lượng file, khoảng 65.000 file ở thư mục gốc.
Tóm lại dù dung lượng có còn trống đi nữa thì không thể lưu hơn 65.000 tấm

ビデオレコーダー GRAV-1

GR-AV1 sẽ tự động tạo ra 3 folder trong cùng thư mục và lưu trữ dữ liệu liên tục trong các folder này.
Vì không thể thay đổi thư mục nên có ảnh hưởng giới hạn số lượng file ở trên.