MICROSCOPE QUAN SÁT BỀ MẶT BÊN TRONG LỖ – PHL200BA
PHL200BA
CAMERA CẦM TAY CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BHO200LT
BHO200LT
ỐNG KÍNH KIỂM TRA LỖ  PHL178
PHL178
超細径ボアスコープ
Borescope siêu mỏng φ1.8mm  ME.18090.0080
ME.18090.0080
工業用内視鏡
Thiết bị nội soi dùng trong công nghiệp đa tính năng φ5.5mm dây cáp linh hoạt
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-0418 (0°)
BAL-0418
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-3418 (30°)
BAL-3418
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-7418 (70°)
BAL-7418
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 175mm BAL-9418 (90°)
BAL-9418
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 175mm BAL-02718 (0°)
BAL-02718
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 175mm BAL-32718 (30°)
BAL-32718
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 175mm BAL-72718 (70°)
BAL-72718
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-02710 (0°)
BAS-02710
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-32710 (30°)
BAS-32710
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-32710 (30°)
BAS-32710
ボアスコープ
Borescope φ2.7mm 108mm BAS-72710 (70°)
BAS-72710
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 90mm BAS-0409(0°)
BAS-0409
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 90mm BAS-3409 (30°)
BAS-3409
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 90mm BAS- 7409(70°)
BAS-7409
ボアスコープ
Borescope φ4.0mm 90mm BAS-9409 (90°)
BAS-9409
カメラアダプタレンズ
Ống kính chuyển đổi Camera BA-A35
BA-A35
ボアマイクロスコープ用 ハンディ照明
Đèn LED cầm tay dùng cho Borescope(loại dùng Pin) LED-BH2
LED-BH2
ボアマイクロスコープ用 LED照明
Đèn LED dùng cho Borescope(loại dùng pin) LED-3WDB
LED-3WDB
工業用内視鏡
Đèn nội soi có phần đầu chuyển động, dùng trong công nghiệp, dây cáp linh hoạt  MIGS300-V601 (dây 1m) / MIGS300-V602 (dây 2m) / MIGS300-V603 (dây 3m)
MIGS300-V601 / MIGS300-V602 / MIGS300-V603
industrial endoscope
Thiết bị nội soi dùng trong công nghiệp đa tính năng φ5.5mm dây cáp linh hoạt
MIGS300
工業用内視鏡
Đèn nội soi có phần đầu chuyển động, dùng trong công nghiệp, dây interlock φ4.9mm <dạng thay đổi hướng nhìn nghiêng, nhìn thẳng> MIGS300-491 (dây 1m) / MIGS300-492 (dây 2m) / MIGS300-493 (dây 3m)
MIGS300-491 / MIGS300-492 / MIGS300-493
工業用内視鏡
Đèn nội soi đường kính nhỏ dùng trong công nghiệp φ4.0mm, dây interlock MIGS300-401 (dây 1m)/ MIGS300-402 (dây 2m)/ MIGS300-403 (dây 3m)
MIGS300-401 / MIGS300-402 / MIGS300-403
極細径工業用内視鏡 BORE-MASTER
Đèn nội soi đường kính siêu nhỏ dùng trong công nghiệp BORE-MASTER
BORE-MASTER