Borescope φ4.0mm 300mm BAL-0430(0°)
BAL-0430
Borescope φ4.0mm 300mm BAL-3430(30°)
BAL-3430
Borescope φ4.0mm 300mm BAL-7430(70°)
BAL-7430
BAL-9430
Borescope φ4.0mm 300mm BAL-9430 (90°)
BAL-9430
BAL-0418
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 175mm BAL-0418 (0°)
BAL-0418
BAL-3418
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 175mm BAL-3418 (30°)
BAL-3418
BAL-7418
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 175mm BAL-7418 (70°)
BAL-7418
BAL-9418
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 175mm BAL-9418 (90°)
BAL-9418
BAS-0409
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 90mm BAS-0409(0°)
BAS-0409
BAS-3409
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 90mm BAS-3409 (30°)
BAS-3409
BAS- 7409
Kính nội soi Borescope φ4.0mm 90mm BAS- 7409(70°)
BAS-7409
BAL-02718
Kính nội soi Borescope φ2.7mm 175mm BAL-02718 (0°)
BAL-02718
BAL-32718
Kính nội soi Borescope φ2.7mm 175mm BAL-32718 (30°)
BAL-32718
BAL-72718
Kính nội soi Borescope φ2.7mm 175mm BAL-72718 (70°)
BAL-72718
BAS-02710
Kính nội soi Borescope φ2.7mm 110mm BAS-02710 (0°)
BAS-02710
BAS-32710
Kính nội soi Borescope φ2.7mm 108mm BAS-32710 (30°)
BAS-32710
BAS-72710
Kính nội soi Borescope φ2.7mm 108mm BAS-72710 (70°)
BAS-72710
BAL-01033(300mm・0°)
300mm Borescope (φ10mm) BAL-01033(300mm・0°)
BAL-01033
BAL-31033(300mm・30°)
300mm Borescope (φ10mm) BAL-31033(300mm・30°)
BAL-31033
ME.40175.00100
BORESCOPE GÓC RỘNG φ4.0mm  ME.40175.00100
ME.40175.00100
φ2.7mm Borescope góc rộng ME.27120.0085
ME.27120.0085
超細径ボアスコープ
Kính nội soi Borescope siêu mỏng φ1.8mm  ME.18090.0080
ME.18090.0080
受注生産ボアスコープ
BORESCOPE SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
Borescope chịu nhiệt
Dòng JKT
可変倍率カメラアダプタレンズ
BỘ ỐNG KÍNH CHUYỂN ĐỔI CAMERA VỚI ĐỘ PHÓNG ĐẠI CÓ THỂ THAY ĐỔI BA-A1835
BA-A35
Ống kính chuyển đổi Camera BA-A35
Ống kính chuyển đổi Camera BA-A35
BA-A35
ĐÈN LED VỚI ĐƠN VỊ ĐỒNG TRỤC HIỆU SUẤT CAO DÙNG CHO BORESCOPE
LED-3WLTSB
ボアマイクロスコープ用 ハンディ照明
Đèn LED cầm tay dùng cho Borescope(loại dùng Pin) LED-BH2
LED-BH2
超細径ファイバースコープ
FIBERSCOPE ĐƯỜNG KÍNH SIÊU NHỎ MO.080500.0070
MO.080500.0070
CAMERA CẦM TAY CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BHO200LT
BHO200LT
高感度ハイビジョンカメラ BA200HD
CAMERA HD ĐỘ NHẠY CAO CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BA200HD
BA200HD
USBカメラ
 CAMERA USB CHO BORESCOPE (USB3.0) CS130U-C
CS130U-C
HỆ THỐNG CAMERA HD CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BBA200LT
BBA200LT
HỆ THỐNG CAMERA USB CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BCS130LT
BCS130LT
HỆ THỐNG CAMERA GIGE CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BEG130LT-P
BEG130LT-P
HỆ THỐNG CAMERA HD CHUYÊN DỤNG CHO BORESCOPE BCHU30C-HY/B-HY
BCHU30C-HY/B-HY
工業用内視鏡
Đèn nội soi có phần đầu chuyển động, dùng trong công nghiệp, dây cáp linh hoạt  MIGS300-V601 (dây 1m) / MIGS300-V602 (dây 2m) / MIGS300-V603 (dây 3m)
MIGS300-V601 / MIGS300-V602 / MIGS300-V603
工業用内視鏡
Đèn nội soi có phần đầu chuyển động, dùng trong công nghiệp, dây interlock φ4.9mm <dạng thay đổi hướng nhìn nghiêng, nhìn thẳng> MIGS300-491 (dây 1m) / MIGS300-492 (dây 2m) / MIGS300-493 (dây 3m)
MIGS300-491 / MIGS300-492 / MIGS300-493
industrial endoscope
Thiết bị nội soi dùng trong công nghiệp đa tính năng φ5.5mm dây cáp linh hoạt
MIGS300
Đèn nội soi
Đèn nội soi đường kính nhỏ dùng trong công nghiệp φ4.0mm, dây interlock MIGS300-401 (dây 1m)/ MIGS300-402 (dây 2m)/ MIGS300-403 (dây 3m)
MIGS300-401 / MIGS300-402 / MIGS300-403