Ống kính chuyển đổi Camera BA-A35

Ống kính chuyển đổi Camera BA-A35

Thiết bị chuyển đổi Camera dùng để kết nối
Camera C-mount vào Borescope (Kính nội soi) hay Fiberscope.
Có thể điều chỉnh tiêu cự bằng ống kính chuyển đổi.
(Khoảng cách từ vật được chụp là từ vô cực tới 3mm)
※Có thể kết nối với Camera C-Mount loại 1/3inch
※Có thể kết nối với kính viễn thị 28mm~32mm.

 

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Đặc trưng sản phẩm

Ví dụ sử dụng

カメラアダプタレンズ

Hình ảnh quan sát

カメラアダプタレンズ
Khoảng cách tiêu điểm: 9mm
カメラアダプタレンズ
Khoảng cách tiêu điểm: 3mm (khoảng cách gần nhất)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
BA-A35

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ