Về ánh sáng của borescope
Lưu ý khi sử dụng borescope để quan sát xa
Khi sử dụng borescope nghiêng hoặc bên, có một số biện pháp có thể áp dụng để giảm thiểu phản xạ
Kiểm tra bề mặt trong của lỗ nhỏ
Bọc máy ảnh cho borescope
Máy ảnh lý tưởng cho borescope
Ống quan sát chịu được môi trường cao
Về đặc điểm chống cháy nổ của borescope
Cổng đèn chiếu sáng của borescope
So sánh độ sáng của các camera dành cho borescope
Quan sát bên trong lỗ, có những phương pháp nào?
Phương pháp quan sát đồng thời toàn bộ bề mặt bên trong của vật thể hình trụ một cách
Khoảng cách tiêu cự khi sử dụng borescope (quan sát từ bên).
Phương pháp quan sát bên cạnh bằng Borescope và các đặc điểm của chúng
Đặc điểm của Borescope đường kính φ1.8mm
Đặc điểm của ống soi (ống soi cứng)
VỀ PHƯƠNG THỨC CHỐNG NỔ CỦA BORESCOPE
VỀ PHƯƠNG THỨC CHỊU NHIỆT CỦA BORESCOPE
CÁC LOẠI KÍNH NỘI SOI VÀ ĐẶC TRƯNG
NGUYÊN NHÂN KHI TRƯỜNG NHÌN BORESCOPE BỊ CHE MỜ/ NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DÙNG BORESCOPE