Kiểm tra bề mặt trong của lỗ nhỏ

Việc quan sát bề mặt bên trong của các lỗ nhỏ, đến mức mà borescope không thể tiếp cận, sẽ phải được thực hiện từ bên ngoài lỗ.

Do đó, chúng ta chỉ có thể quan sát được ở độ sâu tương đương với đường kính của lỗ.

 

Chúng tôi đã thử nghiệm quan sát bề mặt của lỗ có đường kính 2mm và độ sâu 2mm bằng ba phương pháp khác nhau.

 

(1) Kính hiển vi góc nghiêng dùng để quan sát lỗ.

Nghiêng đối tượng ở góc 45 độ để quan sát.

Bằng cách xoay đối tượng, bạn có thể kiểm tra toàn bộ chu vi.

Nếu đường kính và độ sâu của lỗ là như nhau, việc quan sát là khả thi.

 

 

 

 

(2) Ống kính dành cho lỗ kiểm tra.

Đây là ống kính chuyên dụng dùng để xác nhận bề mặt trong bằng ống kính fisheye.

Phù hợp cho việc quan sát bề mặt trong của lỗ có đường kính từ 10mm trở lên.

Không thích hợp cho các lỗ có đường kính nhỏ.

Đã thử nghiệm tham khảo với lỗ có đường kính 2mm.

 

 

 

 

(3) Borescope góc rộng

 

Sử dụng borescope 2.7mm kết hợp với ống kính camera có độ phóng đại thay đổi được.

Thông thường, thiết bị này được đưa vào bên trong lỗ để sử dụng,

nhưng nhờ góc nhìn rộng, nó cũng có thể quan sát được từ bên ngoài đến một mức độ nào đó.