Bọc máy ảnh cho borescope

Được bán ra là các bao bảo vệ sử dụng một lần cho borescope, được sử dụng trong các ứng dụng y tế.

Chúng cung cấp sự bảo vệ cho camera trong điều kiện môi trường không thuận lợi.