Phần mềm phân tích hình ảnh và xử lý hình ảnh nâng cao tích hợp tính năng tùy chọn vật liệu tiêu chuẩn WinROOF 2023
WinROOF 2023
PHẦN MỀM PHÂN TÍCH HẠT G-S MEASURE (DO NIPPON STEEL TECHNOLOGY SẢN XUẤT)
G-S Measure
Phần mềm kiểm tra độ cứng brinell (phần mềm đọc đường kính vết lõm do nippon steel technology co., ltd. Sản xuất) BHN MESURE
BHN MESURE
Phần mềm chụp ảnh kích hoạt Hi TriggerF Light
Hi TriggerF Light
Phần mềm chụp Trigger tính năng cao Hi TriggerF Pro
Hi TriggerF Pro
Phần mềm chụp Trigger tính năng cao ( phiên bảnnhiều camera) Hi TriggerF PRO4
Hi TriggerF Pro4
PHẦN MỀM CHỤP ẢNH HIỂN THỊ 4 MÀN HÌNH Hi TriggerQ
Hi TriggerQ
PHẦN MỀM GHI HÌNH THỜI GIAN DÀI Hi TriggerREC
Hi TriggerREC
Thiết bị máy ghi Hi TriggerWatcher
Hi TriggerWatcher
Bộ ghi recording dùng cho camera USB
Bộ ghi recording dùng cho camera GigE
Phần mềm đo lường xử lý hình ảnh nâng cao MFShip
MFShip
高機能画像処理・画像解析ソフトウェア WinROOF 2018LITE
Phần mềm phân tích hình ảnh và xử lý hình ảnh nâng cao WinROOF 2021 Lite
WinROOF 2021 Lite
Phần mềm kiểm tra ảnh visual inspection REAL Effect
REAL Effect