Phần mềm phân tích hình ảnh và xử lý hình ảnh nâng cao tích hợp tính năng tùy chọn vật liệu tiêu chuẩn WinROOF 2023

Dễ dàng số hóa việc đánh giá vật liệu kim loại theo các tiêu chuẩn công nghiệp khác nhau chỉ bằng một phần mềm!

Ngoài các chức năng đo khác nhau, còn có thể thực hiện 4 phép đo để đánh giá vật liệu kim loại!

<Các mục đo>
・Đo độ hạt than chì 
・Đo DAS
・Đo tạp chất phi kim loại 
・Đo kích thước hạt tinh thể

 

・Không còn sai số trong kết quả đo

・Tương thích với các tiêu chuẩn mới!

Liên hệ về sản phẩm phone028-3911-2006

Chức năng đo đánh giá vật liệu kim loại 

Đo độ hạt than chì 

Đo độ hạt than chì của gang thang chì 

WinROOF2023 Standard Materialオプション 黒鉛球状化率計測
 
<Các mục tính toán>

・Độ tròn

・Số lớp 

・Kích thước hạt trung bình 

・Tỷ lệ pearlite/ferrite 

 

Có thể đo nhiều trường xem cùng một lúc và xuất ra mẫu tùy chỉnh trong Excel.

・Các tiêu chuẩn tương thích

 JIS G 5502

 JIS G 5505

 ISO 16112

 Tương thích với phương pháp JIS mới (phiên bản JIS G 5502 2022)

 

 

 

Đo DAS

Đo khoảng cách giữa các cánh tinh thể dendrit trên khối hợp kim nhôm đúc.

WinROOF2023 Standard Materialオプション DAS測定
 
Chỉ cần kéo cần điều khiển là có thể tự động tìm thấy điểm giao của đường thẳng
 
Các mục tính toán

・Số lượng đường đo

・Số nút giao

・Tổng độ dài các cần điều khiển

・Khoảng cách cánh tay

 

Có thể xuất báo cáo bằng cách lưu dưới dạng CSV hoặc chuyển sang Excel.

 

・Các tiêu chuẩn tương thích

 Không có tiêu chuẩn(kỹ thuật thứ cấp)

 

 

 

 

Đo tạp chất phi kim loại

Đo tạp chất phi kim loại trong các bài kiểm tra chất lượng thép.

WinROOF2023 Standard Materialオプション 非金属介在物計測
 
Các mục tính toán

・Số lượng, diện tích và kích thước của các tạp chất được phát hiện dựa trên các tham số tùy ý.

・Phân loại các hệ (ví dụ: Hệ A, Hệ B, Hệ C)

・Độ sạch của từng hệ

 

Có thể lưu và tải lại các tham số điều kiện, xem lại kết quả phân tích trước đây, đo lường đồng thời trên nhiều trường quan sát, và xuất báo cáo thông qua lưu trữ CSV và chuyển đổi sang Excel.

 

・Các tiêu chuẩn tương thích

 JIS G 0555(Phương pháp tính điểm)

 ASTM E45(phương pháp điểm tệ nhất )

 

 

 

 

Đo kích thước hạt

Đo kích thước hạt của vật liệu hợp kim ferrite/austenite, đồng và hợp kim đồng.

                           Phương pháp cắt

            Phương pháp đếm

            (phép cầu phương)

WinROOF2023 Standard Materialオプション 結晶粒度計測 切断法 WinROOF2023 Standard Materialオプション 結晶粒度計測 計数法
 
Các mục tính toán

・Số kích thước hạt (có thể chọn phương pháp so sánh, phương pháp cắt, phương pháp đếm (phương pháp cầu phương))

*Đối với phương pháp cắt và phương pháp đếm (phương pháp cầu phương), cũng có thể phát hiện ranh giới hạt tự động nâng cao bằng cách sử dụng macro WinROOF.

 

Có thể xuất báo cáo bằng cách lưu dưới dạng CSV hoặc chuyển sang Excel.

 

・Các tiêu chuẩn tương thích

 JIS H 0501

 JIS G 0551

 ASTM E 112

 

 

 

Các chức năng đo khác

WinROOF có thể tự động thực hiện nhiều phép đo khác nhau như đo tự động các mẫu có nhiều hạt phân tán, đo chiều cao và biên dạng của dữ liệu 3D, đo chiều rộng đường thẳng của sản phẩm công nghiệp. Đo tự động giúp ngăn ngừa lỗi của con người.

 

Đo hạt・Tính toán thống kê giá trị
 
粒子計測・統計値算出
 

 

Phân loại điều kiện dựa trên giá trị đặc trưng của hạt, phân tách các hạt liền kề
 
Có thể đo được hình dạng của tất cả các loại hạt và tế bào, từ hạt kim loại đến tế bào động vật.
Có thể đặt phạm vi và đo hình dạng trong phạm vi đã chỉ định.
Dữ liệu thống kê cũng có thể được tính toán từ dữ liệu đo được cùng một lúc.
Phân tích từ việc thiết lập các điều kiện hạt chiết đến xác định OK/NG có thể được đo ngay lập tức.
Có chức năng chỉnh sửa trạng thái của hạt được chiết xuất.
 
粒子計測・統計値算出
Được trang bị chức năng đa giá trị tuyệt vời!
Được trang bị chức năng đa giá trị cho phép thực hiện xử lý nhị phân nhiều lần. Các đối tượng khác nhau trong hình ảnh có thể được xác định và đo lường.
Đây là một tính năng được nhiều khách hàng mong đợi giúp loại bỏ nhu cầu xử lý đi xử lý lại cùng một hình ảnh, cho phép thực hiện công việc phân tích chỉ trong một lần.
 

 

粒子計測・統計値算出
 

 

Đo hạt hình dạng tròn và hạt đa giác
円形・多角形粒子計測
円形・多角形粒子計測
 
Khi các hạt chồng lên nhau, rất khó thực hiện phân tích hạt thông thường. Với chức năng này, có thể tách sự chồng chéo giữa các hạt này và đo đường kính, diện tích của chúng, v.v.
 

 

Đo chiều rộng đường tự động
 
自動線幅計測
Đối với nhiều đường thẳng xuất hiện trên màn hình, phần mềm sẽ tự động đo độ rộng của từng đường. Trong quá trình này, ngoài việc tính toán độ rộng trung bình của mỗi đường, bạn cũng có thể thu thập toàn bộ dữ liệu của từng đường riêng biệt. Điều này có thể được sử dụng để kiểm tra các khuyết điểm như các vùng hẹp hơn trên một số đoạn. Ngoài ra, phần mềm cũng hỗ trợ độ thô (LER – Line-Edge Roughness) và độ không đồng đều của chiều rộng đường (LWR – Line-Width Roughness) theo tiêu chuẩn SEMI.
 

 

Phân tích hình ảnh màu
 
カラー画像解析
Có thể trích xuất các màu cụ thể (RGB, HLS) từ hình ảnh màu và thực hiện phân tích hạt. Sau khi phân tích, nó cũng có thể được áp dụng để tạo phân phối tần số và xuất báo cáo Excel.
 

 

Đo mặt cắt chiều cao
 
高さプロファイル測定
Chiều cao, chiều rộng và R gần đúng có thể được đo từ dữ liệu 3D thu được.
*Cần có dữ liệu 3D ở định dạng tương thích của nhà sản xuất để phân tích.
 

 

Đo mặt cắt nồng độ
Có thể đo hồ sơ dữ liệu nồng độ trên bất kỳ dòng nào.
Ngoài ra, dữ liệu thu được có thể được xuất ra danh sách đo.
 

 

Tạo vùng đặc biệt (ROI  mask)
 
特殊領域(マスクROI)作製
Giờ đây có thể tạo các vùng đặc biệt (ROI mask) mà các công cụ tạo vùng đo lường thông thường (ROI) không thể tạo được. Bạn có thể chỉ định và đo màu thêm trong ROI mask.
 

 

 

 

Công cụ xử lý tự động

Bằng cách sử dụng các công cụ xử lý tự động, các quy trình đo lường và phân tích hình ảnh cụ thể có thể được đăng ký dưới dạng một lệnh duy nhất. Các lệnh đã đăng ký có thể được gọi bất cứ lúc nào từ WinROOF, cải thiện đáng kể hiệu quả công việc.

 
 
Công cụ xử lý tự động
Nếu là quy trình đo/phân tích hình ảnh là quy trình tiêu chuẩn, bạn có thể phân tích nó một cách hiệu quả bằng cách đăng ký quy trình dưới dạng một câu lệnh.
自動処理ツール
 
Để tạo xử lý tự động, có thể tạo macro bằng cách thực hiện theo thứ tự các bước đo thực tế. Ngoài ra, nếu muốn thay đổi thông số cho từng phép đo, chỉ cần kiểm tra các lệnh đã đăng ký là có thể tinh chỉnh.
自動処理ツール
 
 
Đăng ký toolbar/function key 
Các quy trình tự động đã tạo có thể được đăng ký vào thanh công cụ, menu và phím chức năng. Khi thực hiện xử lý tự động, có thể sử dụng phím tắt bằng cách chọn biểu tượng hoặc lệnh hiển thị ở bên trái. Có thể đăng ký tối đa 10 mục trên thanh công cụ.
自動処理ツール
 
Chức năng timer interval
Bằng cách sử dụng hàm ngắt quãng, nó có thể được thực hiện tự động lặp đi lặp lại vào những khoảng thời gian cố định. Có thể đo được hình ảnh thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, bằng cách sử dụng chức năng hẹn giờ, quá trình xử lý tự động có thể được thực hiện tại một thời điểm xác định, giúp ngăn ngừa sai sót trong phép đo.
自動処理ツール
 

 

 

 

Ví dụ ứng dụng của các công cụ xử lý tự động
①Bằng cách sử dụng chức năng hẹn giờ khoảng thời gian, có thể thực hiện tua nhanh thời gian cùng với máy ảnh.
Hình ảnh camera được chụp vào những thời điểm đã đặt và tất cả các phân tích đáp ứng yêu cầu của người dùng đều có thể được xử lý cùng một lúc.
Ví dụ, bằng cách liên tục phân tích từng khung hình, có thể theo dõi mức độ thay đổi các đặc điểm của đối tượng được chụp.
Liên hệ với chúng tôi để biết các mẫu máy ảnh tương thích.
自動処理ツールの応用例
 

 

②Điều này cho phép xử lý hàng loạt một số lượng lớn hình ảnh thu được trong cùng một môi trường đo (kích thước hình ảnh, độ phóng đại hình ảnh, v.v.).
Có thể cải thiện đáng kể hiệu quả thời gian làm việc.
自動処理ツールの応用例
 

 

③Bằng cách sử dụng đăng ký function key, bất kỳ ai cũng có thể đo cùng một dữ liệu chỉ bằng một nút bấm.
Ví dụ: tất cả những gì bạn phải làm là nhấn nút đã đăng ký, chẳng hạn như nút “F1” để thực hiện quy trình A và nút “F2” để thực hiện quy trình B.
Bằng cách kết hợp các chức năng phân tích mở rộng, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thực hiện xử lý tối ưu.
 

 

 

 

Xử lý bộ lọc 

 
Có thể thực hiện xử lý nâng cao và cải tiến đối với nhiều hình ảnh khác nhau như kính hiển vi, digital microscope, SEM và CT tia X.
 
 
Điều chỉnh quang sai ống kính
Quang sai do thấu kính gây ra có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả đo, nhưng chức năng này có thể khắc phục những quang sai đó.
 
レンズ収差補正
 

 

Thành phần nhiều màu (giả màu)
Chức năng này cho phép bạn kết hợp hình ảnh huỳnh quang đã chụp và hình ảnh chứa kim loại ở dạng giả màu để quan sát vị trí của điểm đánh dấu huỳnh quang, 
マルチカラー合成
 

 

Tính toán hình ảnh
Bằng cách thực hiện các phép tính giữa các hình ảnh, có thể dễ dàng thực hiện các phép đo OK/NG chẳng hạn như các điểm bị thiếu.
画像演算
 

 

Hiệu chỉnh ánh sáng không đồng đều
Quang sai của ống kính có thể làm cho 4 góc của ảnh trở nên tối, nhưng chức năng này có thể loại bỏ tình trạng không đồng đều.
光ムラ補正
 

 

Xử lý bộ lọc
Bạn có thể tạo hình ảnh có hiệu quả để phân tích bằng cách sử dụng đầy đủ các bộ lọc khác nhau, chẳng hạn như tăng cường các cạnh của hình ảnh và loại bỏ nhiễu hình ảnh.
フィルタ処理
 

 

Biến đổi Fourier
Có thể tạo ra hình ảnh rõ ràng hơn bằng cách thay thế hình ảnh bằng tần số và loại bỏ tần số ở một số khu vực nhất định.
フーリエ変換
 

 

 

 

Watershed – Phân chia các hạt dày đặc.

Phân đoạn đầu nguồn là một trong những phương pháp phân đoạn khu vực và là chức năng xác định các kết nối giữa các đối tượng và phân tách chúng một cách hiệu quả khi trích xuất các đối tượng có khả năng được kết nối với nhau bằng cách sử dụng trích xuất nhị phân thông thường. Nó cũng có thể được áp dụng để phân tích các khuẩn lạc và tế bào được kết nối trên đĩa petri, cũng như phân tích các hạt như bột có hình dạng không đều.

 

 

Giải quyết các vấn đề tách biệt trong phân tích hình ảnh
Phân đoạn lưu vực đề cập đến lưu vực, lưu vực hoặc ngã ba của một con sông. Một hình ảnh được tạo ra trong đó độ sáng tăng dần từ rìa về phía tâm của hạt và độ dốc độ sáng của hình ảnh được coi là một sườn núi và khu vực được tạo ra bởi nước chảy từ vị trí cao trên núi được chia thành một khu vực. Nó được gọi như vậy vì thuật toán thực hiện việc này.
ウォーターシェッド
 

Chúng tôi cung cấp giải pháp mới để phân tích các hạt và tế bào khó trích xuất và đếm bằng cách sử dụng phân tích hình ảnh thông thường. Ngay cả khi các hạt nằm rải rác trên màn hình có nhiều hình dạng khác nhau, thì sự co thắt của chúng vẫn có thể được nhận biết và tách rời.

 

 

 

Ngay cả những hạt khó chiết xuất cũng có thể được tách, đếm và đo lường một cách chính xác.
Các khoảng trống không có hạt sẽ không được xử lý và tất cả các hạt đều có thể được đếm. Sau khi xử lý, có thể đo các đặc điểm hình dạng của từng hạt (diện tích, đường kính vòng tròn tương đương, chiều dài tối đa tuyệt đối, tỷ lệ hình kim, v.v.) và phân bố kích thước hạt, v.v. cũng có thể được đánh giá.
抽出が困難な粒子でも、精度良く分離して全数カウント・計測
 

 

 

 

Tính năng chính

 

WinROOF 2023 Standard có khả năng thực hiện nhiều phân tích và đo lường như đo hạt bằng phương pháp nhị phân, đo tách tròn, tổng hợp tiêu điểm, chức năng tách ranh giới hạt kim loại và đo độ nhám.

Được sản xuất bởi Công ty TNHH Mitani Shoji

 

 

 

Các tính năng của phần mềm xử lý/phân tích hình ảnh hiệu suất cao WinROOF 2023 Standard

●Nhiều phép đo khác nhau có thể được thực hiện tự động, chẳng hạn như đo tự động các mẫu có nhiều hạt rải rác, đo chiều cao và biên dạng của dữ liệu 3D và đo chiều rộng đường của các sản phẩm công nghiệp. Đo lường tự động giúp ngăn ngừa lỗi của con người.

 

●Bằng cách sử dụng các công cụ xử lý tự động, các quy trình đo lường và phân tích hình ảnh cụ thể có thể được đăng ký dưới dạng một lệnh duy nhất. Các lệnh đã đăng ký có thể được gọi bất cứ lúc nào từ WinROOF, cải thiện đáng kể hiệu quả công việc.

 

●Xử lý bộ lọc: Có thể thực hiện xử lý nâng cao và cải tiến trên nhiều hình ảnh khác nhau như kính hiển vi, digital microscope, SEM và CT tia X.

 

●Một trong những điểm hấp dẫn của WinROOF2023 là các chức năng tùy chọn phong phú. Nó có khả năng đạt được mở rộng cao và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của từng lĩnh vực, giả định nhiều trường hợp được yêu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ô tô đến sản xuất, cao su, mặt đường, xi lanh, nhựa và in ấn.

 

 

●Watershed – Tách các hạt dày đặc:Watershed segmentation là một phương pháp phân đoạn vùng trong đó, thay vì sử dụng phương pháp nhị phân thông thường để trích xuất các đối tượng có xu hướng kết nối gần nhau, nó là một tính năng giúp phân biệt và tách chúng khéo léo. Nó có thể áp dụng trong việc phân tích các tế bào hoặc tổ trên các đĩa Petri, cũng như trong phân tích các hạt chất rắn có hình dạng không đồng nhất.

 

 

 

Tính năng hữu ích của WinROOF 2023 Standard

Đặc trưng
Công cụ đo kích thước đa dạng
 
豊富な寸法計測ツール
 

 

Được trang bị công cụ cài đặt tọa độ, có thể đo trong hệ tọa độ phôi ngay cả khi đo trên màn hình. Nó cũng hỗ trợ đo kích thước trong nhiều tình huống khác nhau như khoảng cách giữa hai điểm, góc, số mảnh, hình tròn, hình chữ nhật, đa giác, v.v. Hơn nữa, các công cụ gần đúng cũng có sẵn để xử lý các vòng tròn, đường thẳng mơ hồ, v.v.
 

 

Chức năng hỗ trợ đo
 
計測アシスト機能
Khi hỗ trợ điểm đo, chương trình sẽ hiển thị phóng to điểm mà con chuột đang chỉ đến. Điều này giúp giảm thiểu sai số do nhấp chuột và cho phép đo lường chính xác hơn. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ phóng to, hiển thị lưới và thực hiện việc phóng to thu nhỏ hình ảnh dễ dàng bằng thanh cuộn chuột.

 

 

 

Khi con trỏ chuột được đưa đến gần mép, chương trình sẽ tự động giảm thiểu sai số do con người gây ra và cho phép đo lường chính xác hơn. Chức năng này tự động khớp với cạnh khi bạn nhấp vào gần cạnh khi hỗ trợ điểm đo. Nó có thể được áp dụng cho tất cả các cảnh được vẽ, chẳng hạn như khi cài đặt hiệu chuẩn hoặc khi chỉ định con trỏ đo cho nhiều điểm.

 

 

Điều khiển camera và cài đặt tỷ lệ
 
カメラ制御&スケール設定
 

 

Điều khiển camera cho phép lưu trữ hình ảnh tự động và tạo cơ sở dữ liệu.

 

 

Có thể nhập nhận xét khi đăng ký hiệu chuẩn, vì vậy ngay cả khi có nhiều thiết bị đầu vào, vẫn có thể chọn một thiết bị mà không mắc lỗi.

 

Loại bỏ quầng sáng/tổng ​​hợp HDR
 
ハレーション除去・HDR合成

 

Bằng cách sử dụng khả năng xử lý hình ảnh độc đáo khi chụp các mẫu bóng, có thể giảm độ chói trong ảnh và tạo ra hình ảnh tối ưu mà không làm giảm chất lượng hình ảnh của các khu vực xung quanh. Thao tác đơn giản như điều chỉnh ánh sáng và độ phơi sáng của máy ảnh, do đó bạn có thể điều chỉnh ngay lập tức cho phù hợp với mẫu của mình.
 

 

 

 

Tổng hợp tiêu điểm
 
フォーカス合成
Ngay cả đối với các mẫu có chiều cao và khi hình ảnh bị mờ do lấy nét không đúng trong ống kính hiển vi, bạn chỉ cần xoay chỉnh vòng điều chỉnh tiêu điểm của ống kính hiển vi và dễ dàng tạo ra hình ảnh toàn phần nét.
※ Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về các thiết bị hỗ trợ.
 

 

 

 

Liên kết hình ảnh
 
画像連結
Lề (chồng chéo) được tự động nhận dạng thông qua khớp mẫu, cho phép mọi người dễ dàng tạo các hình ảnh được kết nối. Không có thông số kỹ thuật về số lượng hình ảnh dọc và ngang được kết hợp, đồng thời chức năng nội suy tự động giúp loại bỏ các đường nối của hình ảnh và chức năng hiệu chỉnh bóng giúp loại bỏ ánh sáng không đồng đều giúp cải thiện độ chính xác của đường ghép.
 
 

 

Đo khoảng cách giữa các hình
図形間距離測定
Chọn đường đo 1 và 2 và đo góc của hai đường thẳng
 

 

 

 

 

Môi trường hoạt động
Hỗ trợ OS Windows 10, 11(64bit)
Ngôn ngữ Hỗ trợ tiếng Nhật/tiếng Anh
CPU Core-i5 tương đương hoặc 2.0GHz trở lên
Ram

8GB trở lên(64bit)

Đề xuất Ổ đĩa DVD-ROM bên trong hoặc bên ngoài
Display Đủ màu 1280×1024 trở lên
Giao diện

Cổng USB3.0 cho camera x 1

Cổng USB2.0 trở lên cho USB key x 1

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật tổng thể

Số hiệu
WinROOF 2023

Trao đổi về sản phẩm

phone028-3911-2006

Giờ làm việc: 08:00 - 17:00
Ngày nghỉ định kỳ