Kính hiển vi USB3.0 TG500CS | Kính hiển vi kỹ thuật số
TG500CS
Kính hiển vi USB3.0 độ phóng đại cao FZ500CS | Kính hiển vi kỹ thuật số
FZ500CS
Kính hiển vi USB3.0 độ phóng đại thấp LRS500CS-MC1 | Kính hiển vi kỹ thuật số
LRS500CS-MC1
Kính hiển vi USB chiếu sáng đồng trục Z500CS | Kính hiển vi kỹ thuật số
Z500CS
Kính hiển vi USB khoảng cách xa (loại có chân đế) LRA500CS-S | Kính hiển vi kỹ thuật số
LRA500CS-S
Kính hiển vi USB khoảng cách xa (loại kẹp cố định) LRA500CS-E | Kính hiển vi kỹ thuật số
LRA500CS-E
Kính hiển vi loại bỏ quầng sáng Halation HTG500CS | Kính hiển vi kỹ thuật số
HTG500CS
Kính hiển vi USB độ phóng đại cao NSH500CSU | Kính hiển vi kỹ thuật số
NSH500CSU
Kính hiển vi USB độ phóng đại cực cao USH500CSU-H1 | Kính hiển vi kỹ thuật số
USH500CSU-H1
Kính hiển vi USB độ phóng đại cực cao USH500CSU-L1 | Kính hiển vi kỹ thuật số
USH500CSU-L1