NGUYÊN NHÂN KHI TRƯỜNG NHÌN BORESCOPE BỊ CHE MỜ/ NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DÙNG BORESCOPE

Bên trong của Borescope có ống kính [Kính] ( Rod lens) rất nhỏ và dài.
Chính vì vậy, ngay khi chịu tác động mạnh thì ống kính bằng kính ở bên trong sẽ bị nứt hay sẽ bị gãy.

Để bảo vệ kính thì nó được bao bọc bởi ống thép không rỉ, nhưng xin hãy chú ý thao tác với loại có kích thước dài, đường kính nhỏ.

               

Làm rơi    
ボアスコープ ボアスコープ ボアスコープ
     
Va chạm    
ボアスコープ ボアスコープ ボアスコープ
     
Bẻ cong(bẻ cong bằng 1 lực mạnh từ bên hông)
ボアスコープ    

<Tình trạng>
Vấn đề phổ biến nhất của Borescope, đó là trường nhìn bị che mờ

ボアスコープ ボアスコープ ボアスコープ
     
ボアスコープ ボアスコープ ボアスコープ
     

Nếu bị gãy hoàn toàn thì sẽ trở nên tối đen.

  

ボアスコープ ボアスコープ ボアスコープ

Hễ mà bị gãy hay kính bị nứt thì sẽ phải thay toàn bộ ống kính.
Chi phí sửa chữa cũng sẽ rất cao.

Ảnh phía dưới, Rod lens đã bị gãy.

ボアスコープ

Về biện pháp phòng ngừa, cũng có khách hàng sử dụng loại ống bán trên thị trường như hình dưới để che lại.

ボアスコープ