PHƯƠNG PHÁP DÙNG CAMERA VIDEO ĐƯỢC TREO LÊN

ビデオカメラ  

Vốn dĩ, lỗ vít gắn chân máy ảnh dùng để cố định camera

     
    (phần trên Camera)
ビデオカメラ
  Có một số người vì không an tâm nếu cố định 1 điểm nên tháo tấm đệm trên để có dùng cả 4 ốc vít.。
Cũng giống như là  treo lên.

Trường hợp này, thì hãy chừa khoảng cách từ vỏ camera đến phần gắn ốc vít trong khoảng 3~4mm.
(nếu dài thì đụng trúng đầu nối)

ビデオカメラ

Ngoài ra, trường hợp treo thì cũng có 1 cách nữa.

ビデオカメラ

ビデオカメラ   You can use it as
shown on the left picture.