Đặc điểm của ống soi (ống soi cứng)

■ Về Trường nhìn

Trường nhìn được xác định bằng góc trường nhìn được ghi trong catalog. Tuy nhiên, dù có cùng một trường nhìn, khi đường kính trở nên nhỏ như dưới đây, trường nhìn sẽ hẹp đi.

<Ví dụ>
Khi so sánh giữa đường kính φ0.7 và φ2.7, trường nhìn gần như giống nhau.
(φ0.7 có góc nhìn là 70°, φ2.7 có góc nhìn là 75°.)

 

 

これをφ0.7とすると ボアスコープ(硬視鏡)
   
φ2.7はこの太さになります。 ボアスコープ(硬視鏡)
   

 

■ Về Độ phân giải

Đối với borescope (kính hiển vi cứng), có hai loại là loại ống kính và loại sợi quang.

Trong trường hợp của chúng tôi, các sản phẩm có đường kính từ φ2.7mm trở lên sẽ là loại ống kính.
Các sản phẩm có đường kính nhỏ hơn sẽ là loại sợi quang.

Loại sợi quang thường có độ phân giải thấp hơn so với loại ống kính.
Khi so sánh giữa các loại sợi quang, độ phân giải sẽ giảm đi khi đường kính trở nên nhỏ hơn.

 

<Ví dụ> Quan sát lỗ vít M4

Loại ống kính φ2.7mm

 

ボアスコープ(硬視鏡)

 

φ1.6mm Loại sợi quang

Do cấu trúc của việc buộc các sợi quang lại với nhau, dẫn đến việc tạo ra các đường gân mạng nơi các sợi quang gặp nhau. Trong trường hợp của chúng tôi, để loại bỏ các đường gân mạng này, chúng tôi đã giảm đôi chút độ tương phản.

 

φ1.6mm ファイバー

 

φ0.7mm Loại sợi quang

φ0.7mm ファイバー

 

 

 

Dù bạn cảm thấy hình ảnh của ống kính với camera tích hợp ở đầu dây cáp không được mịn màng, nhưng khi kết hợp với borescope và camera video có độ nhạy cao và phạm vi động rộng, độ rõ nét sẽ được cải thiện. Hơn nữa, các tính năng của camera cũng có thể giảm thiểu hiện tượng chói sáng hoặc bóng đen. Điều này làm tăng sự sáng và rõ nét mặc dù độ phân giải không thay đổi, nhưng kích thước cảm biến lớn hơn.

Chi tiết về hệ thống borescope đã được giới thiệu trên trang web sản phẩm của Matsuden, mời bạn truy cập để biết thêm thông tin. [Tại đây](URL)