Khoảng cách tiêu cự khi sử dụng borescope (quan sát từ bên).

Khi sử dụng borescope với góc nhìn bên (90°), cần phải chú ý đến khoảng cách tiêu cự.

Khi sử dụng góc nhìn bên, khoảng cách đến bề mặt tường sẽ trở nên ngắn hơn (mũi tên đỏ).

 

ボアスコープ(側視)の観察イメージ

 

 

Khi phóng to đầu borescope với góc nhìn bên, nó sẽ trông như hình dưới đây.

 

 

ボアスコープ(側視)先端の焦点距離のイメージ

So với loại trực quan, do có khoảng cách của phần mũi tên đỏ, khoảng cách tiêu cự thực tế của loại quan sát từ bên (mũi tên xanh) sẽ ngắn hơn.

 

Thực tế, khi sử dụng borescope quan sát từ bên với đường kính 4mm, tôi đã quan sát mặt bên của các lỗ có đường kính 4.5mm, 6mm và 7mm.

 

 

ボアスコープ(側視)の観察イメージ

 

 

 

■Mặt bên của lỗ có đường kính 4.5mm

 

Ngay cả khi sử dụng chức năng điều chỉnh tiêu cự của ống kính, tiêu điểm vẫn không thể được căn chỉnh.

 

 

 

ボアスコープ(側視)で直径4.5mmの穴を観察

 

 

 

■ Mặt bên của lỗ có đường kính 6.0mm

 

 

Tiêu điểm có thể được căn chỉnh ở mức tối thiểu.

Tuy nhiên, cũng có thể có trường hợp không căn chỉnh được do sự sai lệch của sản phẩm.

 

 

ボアスコープ(側視)で直径6.0mmの穴を観察

 

 

 

■φ Mặt bên của lỗ có đường kính 7mm

Chức năng điều chỉnh tiêu cự của ống kính có đủ khoảng trống. Tôi cho rằng khoảng cách này đủ để sử dụng ngay cả khi có sự sai lệch của sản phẩm.

 

 

ボアスコープ(側視)で直径7.0mmの穴を観察

 

 

 

Quan sát mặt bên của lỗ có đường kính nhỏ hơn 6mm có thể thực hiện được bằng cách sử dụng vòng tiếp xúc gần.

 

 

接写リング取り付けイメージ

 

 

 

5mmの接写リングを入れて、φ4.5mm穴径の側面を観察しました。

 

■ Quan sát mặt bên của lỗ có đường kính 4.5mm (thêm vòng tiếp xúc gần 5mm)

Với lỗ có đường kính 4.5mm (khoảng cách đến bề mặt tường 0.25mm), tiêu điểm vẫn có thể được căn chỉnh.

(Vì trong borescope có khoảng cách từ ống kính đến gương, nên 0.25mm vẫn có thể căn chỉnh tiêu điểm.)

 

 

ボアスコープ(側視)で直径4.5mmの穴を観察(接写リング使用)

 

 

 

■ Quan sát mặt bên của lỗ có đường kính 6mm (thêm vòng tiếp xúc gần 5mm)

Vẫn còn đủ khoảng trống để điều chỉnh.

 

 

ボアスコープ(側視)で直径6.0mmの穴を観察(接写リング使用)

 

 

 

Khi quan sát mặt bên của lỗ có đường kính 4.5mm bằng góc nhìn rộng trực tiếp (0°), không cần sử dụng vòng tiếp xúc gần. (có thể điều chỉnh bằng cấu hình tiêu chuẩn)

 

■■Quan sát mặt bên của lỗ có đường kính 4.5mm (góc rộng, trực tiếp)

ボアスコープ(直視 ワイドアングル)で直径4.5mmの穴を観察

 

 

Dưới đây là hình ảnh quan sát khi sử dụng loại trực quan tiêu chuẩn để tham khảo.

 

ボアスコープ(直視)で直径4.5mmの穴を観察

 

 

 

Vui lòng tham khảo chi tiết sản phẩm của “borescope quan sát từ bên 4mm” và “vòng tiếp xúc gần 5mm” được sử dụng lần này từ thông tin dưới đây.