Cổng đèn chiếu sáng của borescope

 

Cổng đèn chiếu sáng của nhiều borescope thường đi kèm với adapter để phù hợp với bất kỳ loại đèn nào của bất kỳ nhà sản xuất nào. Borescope của chúng tôi cũng đi kèm với adapter có thể tương thích với ba loại đèn khác nhau.

 

 

 

Dưới đây là một trích đoạn từ catalogue của hãng Carl Storz. Cũng có ba loại tương tự.

 

 

 

 

Khi gỡ bỏ hai vòng biến đổi, nó sẽ trở thành kết nối ACMI light guide.

 

 

 

ACMI light gide connection là gì?