Về ánh sáng của borescope

Thường thì, borescope sử dụng ánh sáng đồng trục như sau:

 

 

 

 

Tuy nhiên, đối với các vật thể có nhiều phản chiếu, cũng có thể sử dụng đèn vòng đặc biệt cho borescope.
(Có các điều kiện giới hạn như “đường kính từ 10mm trở lên” và “ít sâu hơn nhiều”.)

Tháo bỏ ánh sáng đồng trục và lắp đặt đèn vòng riêng cho borescope.

 

 

 

Tuy nhiên, vì không thể kết nối trực tiếp vào phần borescope, bạn cần phải chế tạo một thiết bị gắn kèm.
(Vì phần thân của borescope chứa ống kính và dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với lực bên ngoài.)

 

Do nó nhẹ nên bạn có thể quan sát bằng một thiết bị kẹp đơn giản. Bạn có thể cài đặt chắc chắn bằng cách sử dụng lỗ cố định của đèn vòng.
   
   
■Những điểm quan trọng khi quan sát  
 Trên loại borescope trực tiếp, sự khác biệt không quá đáng kể.  
   

<Đèn đồng trục>

<Đèn vòng>
   

 

 
Trong loại borescope hướng nghiêng hoặc hướng bên, có tác dụng ngăn chặn hiện tượng phản xạ ánh sáng.
   

<Đèn đồng trục>

<Đèn vòng>