Ống quan sát chịu được môi trường cao

「Có thể có nhu cầu về việc yêu cầu một ‘bộ kiểm tra ống quan sát’ có độ bền môi trường cao」.

Bộ kiểm tra ống quan sát của công ty chúng tôi là sản phẩm đa dụng,

  • Sử dụng áp suất không khí
  • Phạm vi nhiệt độ sử dụng: phần chèn -5°C đến 36°C, phần khác từ 15°C đến 70°C.

Công ty Karl Storz Endoscopy Japan có sản phẩm ‘bộ kiểm tra ống quan sát’ có độ bền môi trường rất cao. Nhiệt độ sử dụng có thể lên đến 150°C, và có độ bền với dầu và dung môi

 

 

 

Sản phẩm này được thiết kế để chịu được các ứng dụng công nghiệp khắc nghiệt và mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, cũng có các loại dành cho các ứng dụng đặc biệt.

Có vẻ như đã có một loại borescope có thể quan sát hiện tượng xảy ra trong cơ cấu chuyển hàng trong hệ thống hút chân không hoặc trong quá trình tạo màng mảnh bằng kính nội soi từ gần hơn, cũng như có thể ghi lại hình ảnh tĩnh và video.