CÓ PHẦN MỀM NÀO CÓ THỂ CHIẾU LẠI CHIẾU LẠI・CHIẾU NHANH・TUA LẠI・CHIẾU TỪNG KHUNG HÌNH・ CHIẾU CHẬM FILE AVI ĐÃ ĐƯỢC LƯU VÀO ĐẦU ĐỌC THẺ SD DÙNG MICROSCOPE VIDEO HAY KHÔNG?

Video được lưu bằng đầu ghi Video tương thích thẻ SD được xử lý tại công ty chúng tôi là phương thức AVI.
Có thể thực hiện thao tác như đưa video vào máy tính, dùng phần mềm riêng biệt chiếu nhanh,..

Có thể dùng Windows Media Player để chiếu lại・chiếu nhanh・tua lại・thay đổi tốc độ chiếu, hoặc dùng GOM PLAYER(phần mềm miễn phí)chiếu lại・chiếu nhanh・tua lại・thay đổi tốc độ chiếu, thêm vào đó cũng có thể chiếu từng khung hình.

Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn tường tận hơn, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết chi tiết.