VỀ CHIA TÍN HIỆU VIDEO

Có trường hợp tín hiệu Video được phân chia và sử dụng (như monitor và thiết bị ghi hình)
Trường hợp phân chia tín hiệu Video, cũng có thể dùng đầu nối và cáp để chia 2 đầu.
Có nhiều sản phẩm như thế này được bán.

 

ビデオ分配ケーブル ビデオ分割機
   

Tuy nhiên trường hợp này thì hình ảnh sẽ xấu hơn.

Nếu dùng bộ chia hình ảnh thì về cơ bản có thể phân chia tín hiệu mà không bị mất mát gì.

 

●Phân chia bằng đầu nối→Hình ảnh xấu đi ● Phân chia bằng bộ chia→cơ bản thì sẽ không bị gì
ビデオ分配ケーブル 分配機
   

<Ví dụ đi dây>
Bộ chia chia tín hiệu video thành hai và truyền tới đầu ghi Video và monitor.

配線例