CÁCH CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU VIDEO SANG USB

Tín hiệu Video là một phương thức hình ảnh rất đa dụng
Các thiết bị ngoại vi cũng được bán rất nhiều.
Những sản phẩm chuyển đổi sang USB cũng được bán rất nhiều.
Có nhiều thứ không cần cấp nguồn, kích thước nhỏ, giá rẻ
Hình dưới có giá khoảng 4000 yên nhưng hình như cũng có loại được bán giá khoảng 2000 yên.

 

ビデオ信号外部機器

 

Trường hợp tín hiệu Video(NTSC) thì tổng số dòng quét là 525 dòng.

Khi chuyển đổi sang USB, nó sẽ trở thành khoảng 640 X 480 (tương đương khoảng 3 Megapixel).
Camera USB gần đây thì thông thường là Megapixel nếu so sánh thì độ phân giải sẽ thấp hơn một chút.
Tuy nhiên, thích hợp để lưu video vì tốc độ khung hình nhanh, dung lượng dữ liệu cũng ít.