MUỐN GHI HÌNH 24 GIỜ THÌ LÀM THẾ NÀO?

Vì ghi hình thời gian dài 24 giờ nên ngoài Microscope Video ra là không thể được. 
Bằng cách ghi những hình ảnh đã chụp được vào Hard disk bằng Microscope Video nên cũng có thể ghi hình trên 24 giờ.

Ví dụ, nếu là dùng cách ghi hình vào Hard disk 2TB(terabyte)thì có thể ghi hình được hơn 10 ngày.

ハードディスク

Thiết bị đầu cuối gắn vào Hard disk là đầu BNC cũng có thể tương thích.

ハードディスクに取り付ける端子はBNC端子でも対応可能

Mặc dù có thể chuyển đổi đầu Video sang USB và lưu trên máy tính, nhưng dung lượng sẽ thành trên 1 MB chỉ trong 1 giây ghi hình với VGA (640 x 480), nên phương pháp chuyển đổi sang USB và lưu trên PC thì không thực tế lắm.

Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được tư vấn về Hard disk.