NỐI DÀI CÁP VIDEO

Không có quy định rõ ràng cho cáp video như cáp USB.

Nếu chỉ là một phần của tín hiệu video, theo thực nghiệm thì khoảng 10 m là an toàn nếu nó là một pincode bình thường (đầu RCA ).
Nếu là một cáp đồng trục (đầu BNC), thì trong khoảng 100 đến 200 m nó có thể truyền tín hiệu mà không cảm thấy giảm sút.

Trường hợp thực sự muốn sử dụng đầu RCA, thì có loại được bán với thiết bị đầu cuối là đầu RCA, cáp là loại cáp đồng trục.

ビデオケーブル