MUỐN TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI LÊN (TRƯỜNG HỢP CỦA MICROSCOPE VIDEO)

Bạn không thể tăng độ phân giải của Microscope Video vì bản thân tín hiệu Video có độ phân giải rất thấp.

Phương pháp tăng độ phân giải bằng kết nối trực tiếp với màn hình TV
1.Cách dùng tín hiệu Full HD
2.Cách dùng tín hiệu Analog

テレビの裏

Công ty chúng tôi có các loại Microscope Full HD tương thích với tín hiêu HD, Microscope kết nối trực tiếp với màn hình PC dùng tín hiệu Analog RGB
Là loại Microscope vừa có chuyển động mượt mà của Microscope Video vừa có độ phân giải cao. Loại nào cũng kết nối trực tiếp với monitor mà không cần dùng máy tính.

Xin lưu ý rằng Video, HD, Analog RGB đều khác nhau về phương thức tín hiệu cũng như hình dạng đầu cắm.

ビデオマイクロスコープ

Các loại Video Microscope ở đây

ハイビジョンマイクロスコープ

Các loại Microscope HD ở đây