ĐẦU NỐI TÍN HIỆU VIDEO

Interface của tín hiệu Video(đầu nối) thì có 3 loại chính.

Đầu RCA Đầu BNC Đầu S
RCA端子 BNC端子 S端子

Các loại đầu chuyển đổi tín hiệu Video và cáp chuyển đổi đang được bán rất đa dạng.

Dưới đây là loại cáp đi kèm với màn hình 12 inch của chúng tôi.

ケーブル

Khi kết nối với thiết bị đầu ra BNC, thì đầu chuyển đổi RCA – BNC rất hữu ích.
(Có thể kết nối với Camera loại BNC nếu có gắn đầu chuyển đổi RCA-BNC)

RCA-BNC変換コネクタ

 

RCA-BNC変換コネクタ

Sản phẩm được bán với giá khoảng 300~500 yên.