CÁCH NỐI DÂY TỪ BÊN HÔNG CỦA CAMERA HD

AC Adapter và cáp HDMI của Camera HD của chúng tôi thì đưa thẳng ra từ mặt lưng của Camera.

Khi lắp ráp thì có khi bạn muốn rút ngắn khoảng cách của phần dây này.
Trong trường hợp đó, nếu sử dụng đầu nối đưa ngang thì khoảng cách dây có thể dễ dàng rút ngắn.

横出し用のコネクタ

Đầu nối đưa ngang ・ dùng cho cáp HDMI(trái) ・dùng cho AC Adapter(phải)

Có thể rút gọn khoảng trống ở mặt sau như hình dưới đây.

横出し用のコネクタ