CÁCH LƯU HÌNH ẢNH BẰNG THIẾT BỊ KÍCH HOẠT NGOÀI(NHƯ PLC)

Camera HD của Shodensha có cổng thiết bị kích hoạt bên ngoài và tương thích với thiết bị kích hoạt bên ngoài.

Kết nối cáp mở rộng thay cho mạch ngắt của thiết bị tiêu chuẩn.

外部トリガー

Hễ mà đoản mạch dây trắng và dây được bọc thì sẽ kích hoạt nút bấm chụp hình lưu trữ.
Dây màu đỏ là「không sử dụng」

PLC